Éves archívum: 2015

Családi ügy A nagy küzdelem új megvilágításban

Isten egy diktátor, aki mindig csak azt lesi, hogyan és mikor sújthatna le a hitetlenekre? Vagy Ő valóban egy szerető Apa, olyan, amilyennek Jézus bemutatta Őt? Vajon a jó és gonosz küzdelme, ami világunkban folyik, csupán hatalmi harc, vagy sokkal inkább egy családi ügy? Vlad Ardeias e kétrészes előadása rávilágít a bűn eredetére, és lerántja a leplet Isten valódi szándékairól.

1. rész

2. rész

Miatyánk Az Úr imájának felfedezése

Az imádságaink minősége alapvetően meghatározza Istennel való kapcsolatunkat. Amikor a tanítványok arra kérték Jézust, tanítsa őket imádkozni, az Úr azt az imát mondta el nekik, mely a későbbi korokban a “Miatyánk” néven vált ismertté. Ez az imádság azonban sokkal több egy egyszerű formaimánál, amit eldarálhatunk. Ellenkezőleg, ez az egyszerű imádság csupán felsorolja azokat a hatalmas témákat, amelyeket Istennel való imaéletünkben napról-napra felfedezhetünk. Ebben a hétrészes tanulmánysorozatban ezeket a témákat bontjuk ki rendre. A hanganyagok mellett interaktív, webböngészőben megtekinthető prezentációk segítik a tanulmányozást.

1. Szenteltessék meg a te neved (SJ)

2. Jöjjön el a te országod (SJ)

3. Legyen meg a te akaratod (SJ)

4. Mindennapi kenyerünk (SJ)

5. Megbocsátás (SJ)

6. Ne vígy minket kísértésbe (SJ)

7. Tiéd az ország (SJ)

Százannyi áldás Egy ifjú csendes megtérése

Ezután egy közeli városban élő családhoz érkeztünk. A testvér bement beszélgetni a családfővel, engem pedig megkértek, hogy addig várjak kint az előszobában. Nemsokára kijöttek, és a testvér így szólt: „Nos, fiú, itt az apád!” Erre nagyon elcsodálkoztam, de hálát mondtam a szívemben, mert a házigazda is így szólt: „Te leszel mától fogva a fiam!”

Noé bárkája Az Ararát vallomása

A bárka nyugvóhelye kb. 1920 méterrel a tengerszint felett található, túl magasan ahhoz, hogy egy helyi árvíz bárkájának maradványa legyen. Több mint 320 km távolságban fekszik a legközelebbi tengertől. A kiterjedése megfelel Noé bárkája bibliai leírásának. A bárka a törökül Cesnakidagnak nevezett hegyen áll, aminek a jelentése: „világvége”. A bárka nyugvóhelye alatti völgyet a törökök „A nyolcak völgyének” hívják, a vízözönt egyedül túlélő nyolc tagú család létszáma alapján.

A hétpecsétes könyv Az ítélet bizonyítékai

A nyitott ajtó látomásán keresztül feltárultak előttünk a mennyei ítélet képei. A vizsgálati ítélet messze túlmutat az egyéni sorsok felőli döntésen. Fő témája Isten Királysága, tétje pedig az egész világegyetem örök sorsa. A hétpecsétes könyv tartalmaz minden bizonyítékot, ami az ítélet szempontjából lényeges.

Miért kell meghalni? A bűnös ember halála

Erre a kérdésre valószínűleg a következő válasz jut eszünkbe: „Nos, a bűnösnek azért kell meghalnia, mert a törvény elítéli, és halálát követeli.” A bűnös halála – úgy tűnik – kizárólag a törvényhez való viszonyából fakad. Ez az elgondolás mélyen gyökerezik a keresztény gondolkodásban, s bár részben igaz, mégsem tükrözi a teljes valóságot.

Közeledés Istenhez Lelki áldozatok

Bár a kereszténység lényege az Istennel való személyes kapcsolat, az Úrhoz való közeledés nem magától értetődő dolog. A Teremtő eredetileg minden teremtményét úgy alkotta meg, hogy a Vele való kapcsolatuk örömteljes és felszabadult legyen. A bűn azonban elidegenített bennünket Istentől, és falat emelt közénk. Hogyan közeledhetünk mégis?

A Hitből hitbe jövője További terveink

Kedves Olvasóink! Az elmúlt évben sajnos nem tudtuk havi rendszerességgel megjelentetni folyóiratunkat. Ez részben azért alakult így, mert szerkesztőségünk tagjainak életében olyan változások történtek az elmúlt évben, amelyek akadályozták a havi megjelenést. Másrészt arra a megállapításra jutottunk, hogy a folyóirat kiadása mellett szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni más csatornákra is, amelyeken keresztül Krisztust bemutathatjuk az embereknek – ehhez pedig idő kell. A Hitből hitbe kiadása a … Tovább A Hitből hitbe jövője További terveink »