Bejegyzések Jelenések kategóriában

A hétpecsétes könyv Az ítélet bizonyítékai

A nyitott ajtó látomásán keresztül feltárultak előttünk a mennyei ítélet képei. A vizsgálati ítélet messze túlmutat az egyéni sorsok felőli döntésen. Fő témája Isten Királysága, tétje pedig az egész világegyetem örök sorsa. A hétpecsétes könyv tartalmaz minden bizonyítékot, ami az ítélet szempontjából lényeges.

A vizsgálati ítélet Kozmikus per

Miért van szükség ítéletre? A legtöbb keresztény hisz abban, hogy e földi élet után egyszer minden ember Isten ítélőszéke elé áll majd. Sokan úgy hiszik, hogy örök sorsuk is akkor dől majd el, és ezért egész életüket bizonytalanságban élik, az ítéletre pedig nem szívesen gondolnak. Dániel és Jelenések könyve azonban nagyon világos képet ad az ítéletről.

A hét levél titka III. Isten műve célhoz ér

Jelenések könyvének utolsó két levele a végidő keresztényeihez szól, és a Biblia leghosszabb, 2300 éves próféciájával együtt rámutat arra a mozgalomra, amelyben teljességre jut Isten földi műve. Ha nem akarunk elveszni, most kell együttműködnünk Vele – ennek pedig előfeltétele, hogy megértsük korunkhoz intézett üzenetét.

A hét levél titka II. Másfél évezred Jézus szemével

A hét levél látomásából megérthetjük, hogyan szemléli Isten a kereszténység történelmét; és korunkra nézve is kapunk eligazítást. A negyedik és ötödik levél történelmileg a sötét középkor és a reformáció utáni kor keresztényeit szólítja meg, ugyanakkor komoly figyelmeztetést tartalmaz a vég idején élő katolikusok és protestánsok számára is.

Aki olvassa, értse meg! Hogyan tanulmányozzuk a próféciákat?

Isten együttműködésre hív. A próféciák tanulmányozása közben keresd az Urat személyesen! Kérdezd Tőle, hogyan vonatkozik mindez személyesen rád, a te életedre, és Ő megmondja neked! Ha alárendeled akaratodat az Úrnak, és engeded, hogy átformálja szívedet és gondolataidat, akkor meghallod és megérted, mit kell tenned.

Nyitott ajtó

Jelenések sorozat Jelenések könyve magyarázat

Miről szól a Jelenések könyve?

Ez a bibliai előadássorozat végigkalauzol Jelenések könyvén, és feltárja korunknak szóló, megszólító erejű üzenetét. A hanganyagok mellett interaktív, képes prezentációk segítik e könyv tanulmányozását. (Az anyag folyamatosan bővül)

Bevezető előadások

Aki olvassa, értse meg!

1. Boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja (SJ)

2. Isten titka elvégeztetik (SJ)

3. Jézus munkatársai (SJ)


Jelenések 1-7

A hét levél titka

A hét levél titka II.

A hét levél titka III.

A vizsgálati ítélet

A hétpecsétes könyv

Beszélő vér

Az utolsó nemzedék

144.000 koronatanú

4. A hét levél (SJ)

5. Kozmikus per (SJ)


Jelenések 8-9

Amikor bezárul a menny

A hét trombita

Trombiták és csapások

Armageddon

6. Az engesztelés napja lezárul (SJ)

7. Armageddon (SJ)


Jelenések 10-11

8. Próféciák népe (SJ)

9. A rostálás üzenete (SJ)

10. Krisztus két tanúja (SJ)


Jelenések 12-13; 17

11. Sátán mélységei (SJ)

12. A hamis próféta (SJ)

13. A fenevad és a parázna asszony titka (SJ)

Jelenések 12-15

14. Isten Egyháza (SJ)

15. A 144000 (SJ)

16. A kegyelem utolsó üzenete (SJ)

17. Az örökkévaló evangélium (SJ)

18. A negyedik angyal (SJ)


Folytatás következik…