Helyes bibliaértelmezés I. Érted-e, amit olvasol?

Egyszer hallottam valakitől egy állítást, miszerint „a Bibliát csak az nem érti, aki nem olvassa”. Valóban így van ez? A legtöbb ember hamar feladja a próbálkozást, hogy magának olvassa a Bibliát, és inkább egyházi tanítókra és magyarázatokra támaszkodik az isteni igazságok megértésében. Ugyanakkor a teológusok, akik olvassák és kutatják az Írásokat, egymás között sem értenek egyet, és sokszor teljesen ellentétesen értelmezik ugyanazon igeverseket.

Valójában a Biblia értelmezésének problémája egyáltalán nem új keletű – már Jézus idejében is óriási viták voltak erről a zsidók között. A legszomorúbb pedig az, hogy az egymásnak ellentmondó felekezetek (a farizeusok és a szadduceusok) közül egyik sem rendelkezett a teljes igazsággal, abban viszont teljes egység volt közöttük, hogy a Názáretit meg kell ölni…

Jézus nyíltan megmondta kora vallási tanítóinak: „Tévelyegtek, mivel nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát.” (Máté 22:29) A helyzet azonban azóta sem javult, és Fülöp kérdése az etióp kincstárnokhoz ma is érvényes: „Érted-e, amit olvasol?” (Apostolok cselekedetei 8:30).

Nem ész kérdése

A legtöbb ember felnéz azokra, akik nagyobb értelmi képességekkel vannak megáldva, ám az isteni igazságok megértésében nem az ész a fő tényező:

„Mert meg van írva: Elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak vitázója? Nemde bolondsággá tette Isten e világ bölcsességét?”

1Korinthus 1:19-20

Bármilyen furcsán is hangzik, de leginkább az okos embereket fenyegeti az a veszély, hogy félreértik Isten Igéjét. Ez azért van, mert megértéséhez nem a logikai vagy filozófiai okfejtések vezetnek. Jézus követői a legtöbben az egyszerű, kevéssé iskolázott emberek közül kerültek ki, és ők voltak azok, akik leginkább megértették Isten akaratát:

„Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim, hogy nem sokan vagytok bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek. Hanem a világ bolondjait választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse az erőseket,”

1Korinthus 1:26-27

Kész vagy-e cselekedni?

Miért van ez így? Jézus nagyon egyszerűen fogalmazta meg a helyes értelmezés legfőbb alapelvét:

„Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti erről a tanításról, hogy Istentől van-e, vagy én magamtól szólok.”

János 7:17

Az első és legfontosabb alapelv tehát az, hogy Isten Igéje nem elméletről, hanem cselekvésről szól. Isten akkor tud számodra nagyobb világosságot adni az Ő Igéjéből, ha kész vagy követni azt és megcselekedni az Ő akaratát, bármivel is járjon. Márpedig minden egyes új felismerés áldozattal jár, mert arra sarkallja az embert, hogy kilépjen a komfortzónájából. Ha tehát arra a kényelemre és biztonságra vágysz, amit egy teológiailag felépített, elméleti bibliaismeret nyújt számodra, akkor Isten aligha tud számodra új világosságot mutatni. Ellenben ha kész vagy cselekedni az Ő akaratát, akkor a megértés új dimenziói tárulhatnak fel előtted.

Hogyan értelmezzük?

A Biblia értelmezésénél a helyes irányra Jézus egy másik nagyon fontos kijelentése mutat rá:

„Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, de ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen!”

János 5:39-40

A zsidók a Szentírás értelmezésekor csak azokat a dolgokat látták meg Isten kijelentéseiben, amelyek e világi felemelkedésükről és nemzeti nagyságukról szóltak. Úgy gondolták, hogy ha pontosan követik a Biblia előírásait, akkor örökké ők lesznek majd e világ urai, élükön a Messiás Királlyal. Jézus azonban rávilágított arra, hogy a „biblikus” cselekedetek gyakorlása nem helyettesíti az Istennel és az Ő Fiával való kapcsolatot:

„Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.”

János 17:3

Számtalan bibliamagyarázat és teológiai fejtegetés siklik ki és válik öncélúvá ezen a ponton. Hiszen sem az elméleti igazságok megértése, sem a jó cselekedetek gyakorlása nem tud életet adni az embernek. Amire valójában szükségünk van, az egy új élet, amelyben az Istennel való kapcsolat már helyreállt – ezt pedig csak úgy kaphatjuk meg, ha Jézus Krisztus életével egyesülünk.

A Bibliát annak a kinyilatkoztatásnak a fényében kell tehát kutatnunk, hogy az az Istennel való kapcsolatunk helyreállításáról szól. Ha azt keressük benne, hogyan kerülhetünk még közelebbi kapcsolatba egy élő Személlyel, akkor megtaláljuk Őt, az élet forrását, és Igéje megnyílik előttünk.

Kérj bölcsességet!

Az alábbi tanácsok arra biztatnak, hogy ha cselekedni akarod az Ő akaratát, kitartóan kérsz és kutatsz, akkor Ő készségesen ad neked világosságot:

„Fiam! Ha megfogadod beszédeimet, és parancsaimat magadba zárod; ha füled figyel a bölcsességre, és megértésre hajlik a szíved; igen, ha bölcsességért kiáltasz, és értelemért emeled föl szavad; ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod, akkor megérted az ÚR félelmét, és eljutsz Isten ismeretére. Mert az ÚR ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik.”

Példabeszédek 2:1-6

„Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megkapja.”

Jakab 1:5

Ahogy az ezüst és a drágakövek sem hevernek úton-útfélen, úgy a Biblia legcsodálatosabb igazságai is mélyen a Szentírás tárnáiban vannak elrejtve. Ezek az igazságok csak az alázatos és kitartó kutatók előtt nyílnak meg, akik elismerik, hogy a Biblia helyes megértéséhez értelmi képességeik elégtelenek. Aki tanítható lelkülettel Istentől várja a magyarázatokat, azt Ő vezetni fogja. Nincs szükség egyetlen egyházi tanítóhivatal hitelesítő pecsétjére sem. Jézus maga kezeskedik azok tanításáról, akik élő kapcsolatban vannak Vele:

„de amikor eljön az, aki az igazság Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra…”

János 16:13

„de az a kenet, amelyet tőle kaptatok, bennetek marad, ezért nincs szükségetek arra, hogy bárki tanítson titeket, hanem az ő kenete megtanít titeket mindenre, és az igaz, nem pedig hazugság. Ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg őbenne.”

1János 2:27

A folytatásban néhány olyan gyakorlati ökölszabályt vizsgálunk meg, amely segít a Szentírás megértésében és megbízható magyarázásában. Emellett több olyan „szabályra” ill. „módszerre” is kitérünk majd, amelyet nagyon sok magyarázat előszeretettel használ, ám ezek könnyen félrevezetik az embert. Mivel Isten az Ő Igéje által építi fel és szenteli meg az Egyházat, kulcsfontosságú, hogy tisztán és helyesen értsük kinyilatkoztatásait. Minden egyes hívőnek biztos igei alapra van szüksége. ■

Sánta János

„Megszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!”

Ézsaiás 40:8
Feliratkozás
Visszajelzés
guest

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments