Hit az ígéretekben Isten ma is gyógyítana

Kiváltságunk kérni

Az Úr senkit sem zárt el a mások felé való szolgálattól. Ezt mondta tanítványainak:

„Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.” Márk 16:17-18

Miért nem visszük betegeinket és szenvedőinket Isten elé a hit karjaiban? Miért nem tanítjuk őket arra, hogy higgyenek a nagy Orvosban? Miért nem ragadjuk meg az ígéreteket és visszük a betegeket Istenhez; kérve, hogy az Ő gyógyító ereje nyilatkozzék meg? Miért nem hivatkozunk erre az ígéretre: „azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik”? Ez Isten gyermekeinek kiváltsága, és hitünknek minden rendelkezésre álló eszközt meg kellene ragadnia, ami által növekedhet.

Krisztus ígéretei most is éppoly frissek, erősek és megbízhatók, mint az apostolok napjaiban. Egyesek a hit általi gyógyulás kérdését szélsőségekbe vitték, és ezzel sok kárt okoztak. Azonban az Istenben való hit szükségességét mindenkor az egyház előtt kellene tartani. Vajmi kevéssé vagyunk kiváltságaink tudatában. Vezessük csak be megbízatásunknak ezt a részét is gyakorlati életünkbe! Legalább olyan jelentősége van ennek, mint az ige hirdetésének.

A hitetlenség az akadály

Ilyen jelek követik azokat, akik hisznek Krisztusban, mint feltámadt Üdvözítőben, aki József megnyílt sírja felett kijelentette: „Én vagyok a feltámadás és az élet!” Ha azonban a munkások elhanyagolják az Istennel való kapcsolatukat, a megelevenítő, életadó lelki erő elektromos folyama nem tud teljes gazdagságában a népre áradni. Az egyháznak fel kell ébrednie.

Amikor Krisztus ezen a Földön volt, hogy visszanyerje az elveszett lelkeket, és helyreállítsa Isten erkölcsi képmását az emberben, figyelmeztetések, kérlelések, intések, és az Atya akarata iránti tökéletes engedelmesség példájával hívta az embereket – néhány helyen azonban mégsem tudott sok hatalmas csodát tenni a hitetlenség miatt. Most is ez az oka annak, hogy nem látunk többet az Isten Lelkének emberi elmékre gyakorolt mélységes munkájából, és ezért nem tapasztaljuk erejének megnyilvánulását a betegek gyógyításában. A hitetlenség az akadály közöttünk és Isten között.

Milyen szomorú, hogy Istennek csalódást okoznak, és megrabolják Őt dicsőségétől az ige hirdetői, mert nem vesznek tudomást kiváltságaikról, és nem növekednek a hitben és a szeretetben!

Fogjuk szaván Istent!

Vigyétek betegeitek hitben Isten elé! Alázzátok meg szíveiteket Őelőtte, megvallva bűneiteket. Ezután imádkozzatok őszintén és bízva, s meglátjátok Isten erejének hathatós munkálkodását. Így értitek majd meg ezt az igét:

„Hanem a világ bolondjait választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse.” 1Korinthus 1:27-28

Gods-Healing

Atyja trónjától egy lépésnyire Krisztus ígéretet tett: „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Több krisztusi bölcsességre van szükségünk. Ha hitben imádkoznánk, és szaván fognánk Istent, akkor munkálkodna érettünk. De az örök valóságokba vetett hitünk gyenge. A menny könyveiben súlyos feljegyzések tanúskodnak ellenünk, mert nem tettünk meg mindent a közel és távol élők üdvösségéért. Nap mint nap egyre kevésbé tudjuk értékelni az örök érdekeket. Isten előtt nem kedves az ilyen nyilvánvaló hitetlenség.

Miért nem ragadjuk meg az ígéreteket, és tárjuk ezeket Isten elé élő hittel? Nem szabad tovább közönyösnek maradnunk. Ébredjünk fel kötelességeink teljesítésére. Ne kövessünk másokat a lelki alvásban. Fektessünk minden ránk bízott erőt és képességet Isten szolgálatába, aki nekünk adta Jézust, hogy igazságosságunk és hatóerőnk legyen. Bízzunk Benne, mert Ő megígérte, hogy segít… ■

E.G. White

[A kiemeléseket és az alcímeket a szerkesztő adta hozzá. A teljes cikk a Menjetek, és hirdessétek az evangéliumot címmel jelent meg a Review & Herald, 1898. július 19.-ei számában.]

Az ima ereje

Jakab 5:13-16

13 Szenved valaki közöttetek? Imádkozzék!
Öröme van valakinek? Dicséretet énekeljen!

14 Beteg valaki közöttetek?
Hívja magához a gyülekezet véneit,
és imádkozzanak érte,
és kenjék meg olajjal az Úr nevében.

15 És a hitből fakadó imádság
megtartja a beteget,
és az Úr felsegíti őt.
És ha bűnöket követett is el,
bocsánatot nyer.

16 Valljátok meg
bűneiteket egymásnak,
és imádkozzatok egymásért,
hogy meggyógyuljatok.
Az igaz buzgó könyörgésének nagy ereje van.

Feliratkozás
Visszajelzés
guest

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments