Az élet Krisztusban

Mi az élet? Nincs ember, aki erre a kérdésre válaszolni tudna. Ha mégis akadna valaki, akkor az valószínűleg már maga is hozott volna létre életet. A legtöbb, amit tehetünk, ha körülírjuk tulajdonságait és megnyilvánulási módjait. Ez a kérdés mégis rendkívül fontos, mert a Biblia szerint az ember problémája abban áll, hogy híjával van az életnek. […]

Isten Lelke

„Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette: férfiúvá és asszonnyá teremtette őket.” 1Mózes 1:26,27 Itt azt látjuk, […]

Az emberi lélek

„Micsoda az ember?” – ez a kérdés a kezdetektől foglalkoztatja az emberiséget. Milyen a valódi természete? Nyilvánvaló, hogy az ember messze felülmúlja az állatokat. Képes gondolkodni és érvelni, érezni és érzelmeket táplálni – s ezek a képességek magasan a többi, földi élőlény fölé emelik. Az emberi test vizsgálata során kiderült, hogy fizikai felépítésünket tekintve nem […]