Az igazságosság természete

A Zsidókhoz írt levélben mondja Pál: „Törekedjetek mindenkivel a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat,” Zsidók 12:14 Minden keresztény tudja, hogy Isten igaz, szent; lénye a bűn ellentéte. Ösztönösen érezzük – akár olvastuk a Bibliát, akár nem –, hogy igaznak kell lennünk annak érdekében, hogy megláthassuk Őt. Az emberek […]

A bűn természete

Mi a bűn? Amikor ezt a kérdést feltesszük, sok keresztény azonnal 1János 3:4-re hivatkozik: „Mindaz, aki bűnt követ el, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés.” 1János 3:4 Ebből teljesen világos, hogy a bűn a törvény megszegése. E meghatározás szerint ahhoz, hogy valaki bűnt kövessen el, meg kell szegnie, át kell hágnia a törvényt. […]