A két Ádám

Sokszor meggondolás és megértés nélkül siklunk át a „Krisztusban” kifejezésen, amit Pál apostol gyakran használ. E mély jelentésű szó többször is megjelenik Pál írásaiban; leggyakrabban az efézusi és a kolosséi levélben. Mi a jelentése és miért fontos megértenünk? Az efézusi levélben ezt olvassuk: „Áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket […]