Krisztus átokká lett

Szabad választás Kezdetben Isten jónak teremtette az embert. Nem adott Ádámnak lehetőséget arra nézve, hogy eldöntse, jónak és Istennel egységben lévőnek, vagy gonosznak, tőle elszakítottnak alkossa meg. Isten döntött Ádám helyett. Ebben az időben azonban már kétféle út létezett az univerzumban, a jó és a gonosz útja – az élet Istennel vagy nélküle. Sátán elkezdte […]

A törvény átka

Galata 3:3-ban olvashatjuk, hogy Jézus megváltásunk érdekében magára vette „a törvény átkát”. Mit értsünk a törvény átka alatt? Példabeszédek könyvében ezt olvassuk: „Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is útálatos.” Példabeszédek 28:9; Károli Mit jelent ez? Mi az utálatosság? Valami rendkívül ellenszenves és visszataszító, elviselhetetlen, undort keltő dolog. Aki tehát bezárja […]

Mi az átok?

A kereszt kulcsszerepet játszik az emberiség megváltásában. Ez a tény az Újszövetség minden olvasója számára világos és egyértelmű. Jézus kereszthalála a megváltási terv előre meghatározott mozzanata volt, amelyet Isten és az ő Fia már a Föld megteremtése előtt lefektetett. Az apostolok megértették a kereszt jelentőségét, s ebből fakadóan életük központi elemévé tették. Pál ezt írja: […]

Miért kellett Jézusnak meghalnia?

Egyszer egy népszerű jamaicai talk-show műsorvezetője arról beszélt, milyen „vérszomjas” alak az Isten. Állítását a következő gondolatmenettel indokolta: Érthetetlen, Isten miért követeli a bűnös halálát a legkisebb törvényszegésért is, és e követelésében miért olyan rugalmatlan, hogy csak akkor hajlandó megbocsátani nekünk, ha tulajdon Fia hal meg helyettünk. A műsorvezető magyarázata szerint ugyanis a bűnös halálát […]

Miért kell a bűnösnek meghalnia?

A fejezet címén gondolkodva sokaknak valószínűleg a népszerű válasz jut eszébe: „Nos, a bűnösnek azért kell meghalnia, mert a törvény elítéli, és halállal sújtja őt.” A bűnös halála – úgy tűnik – teljes mértékben és kizárólagosan a törvényhez való viszonyából fakad. Ez az elgondolás mélyen gyökerezik a keresztény gondolkodásban, s bár részben igaz, mégsem tükrözi […]

Teljesen emberi – teljesen isteni

Jézus Krisztus, Isten Fia eljött Földünkre, hogy emberré legyen. Ő száz százalékig emberré lett, ugyanakkor teljes mértékben isteni maradt. A keresztények kezdettől fogva ezt az igazságot hirdetik, és a legtöbben ma is rendíthetetlen oszlopként ragaszkodnak hozzá. Első ránézésre úgy tűnik, ez az elgondolás egy feloldhatatlan ellentmondás. A legtöbb keresztény elintézi annyival, hogy ez titok, amit […]

Miért nem vétkezett Jézus soha?

Miért nem vétkezett Jézus soha, mikor azt látjuk, hogy az összes többi ember vétkezik? Vajon pusztán csak vakszerencse vagy véletlen egybeesés lett volna, hogy az összes valaha élt és élő milliárdok közül csakis egyetlen ember ne kövessen el egyetlen bűnös cselekedetet sem – még csecsemőként sem? Mindnyájan láthattunk csecsemőket dühbe jönni, és tudjuk, hogy már […]

Fedetlen arccal

A bűn egyik legrettenetesebb következménye, hogy az Istenről alkotott képünk eltorzult. Ez az emberi történelem tragédiája, és a megváltás tervének legfőbb célja az istenkép helyreállítása az egész teremtett világegyetemben. E félelmetes romlás tényét már ős-szüleink viselkedésében is tetten érhetjük, miután engedetlenek voltak az Úr iránt: „Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefalevelet fűztek […]