Fedetlen arccal

A bűn egyik legrettenetesebb következménye, hogy az Istenről alkotott képünk eltorzult. Ez az emberi történelem tragédiája, és a megváltás tervének legfőbb célja az istenkép helyreállítása az egész teremtett világegyetemben. E félelmetes romlás tényét már ős-szüleink viselkedésében is tetten érhetjük, miután engedetlenek voltak az Úr iránt: „Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefalevelet fűztek […]