Megbocsátás és igazságszolgáltatás

Az általánosan uralkodó nézet szerint a megváltás terve pusztán egy jogi procedúra. Valójában eddig még egyetlen olyan magyarázattal sem találkoztam, ami ne jogi fogalmakban gondolkodva próbált volna választ adni azokra a kérdésekre, miért kellett Jézusnak meghalnia, ill. miért vannak a bűnösök halálra ítélve. Ez az elgondolás a következőképpen foglalható össze: Isten halálra ítélt engem. Miért? […]

Előkép vagy valóság

A kereszténység elleni legsúlyosabb vádak nagy része az Ószövetségben bemutatott Isten – az általa megparancsolt, ill. végrehajtott dolgok – miatt merül fel. Néha nehéz mit kezdeni az ott ábrázolt Istennel, Aki a zsidók Isteneként mutatkozik be, más népeknek pedig nem Istene; és miközben védelmezi Izraelt, irgalmatlanul elpusztít más nemzeteket, egész kultúrákat törölve el nemre és […]

A jó és gonosz tudása

Közismert tény, hogy az ismeret érték. A legtöbb ember jónak tartja a tudást, hiszen képessé tesz minket arra, hogy megfelelő módon viszonyuljunk környezetünkhöz. Lehetővé teszi, hogy a különböző élethelyzetekben eligazodjunk. Azért járunk gyermekkorunkban iskolába, hogy a megszerzett tudás segítségével felnőttként a legkülönfélébb kihívásokra helyesen reagáljunk. Kulcsfontosságú ismeret Az egyik legfontosabb tudás az ellenség ismerete, különösen […]

A Lélek törvénye

„Mert az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől.” Róma 8:2 Ez a vers rámutat az igazságosság valódi természetére, és arra, hogyan működik mindez a hívőben. Hogy megértsük, először tisztáznunk kell, hogy Pál három különböző törvényről beszél a Római levélben: Mindenekelőtt a tízparancsolat törvényéről Másodszor a bűn és halál […]

Az ó szövetség célja

Egy szövetség általában két partner közötti megállapodásról szól, melynek értelmében mindkét fél kötelezi magát bizonyos feltételek megtartására. A Bibliában azonban a szövetség nem minden esetben jelent „kétoldalú szerződést”. Ennek egyik jó példája az, amikor Isten az özönvíz után, Noé napjaiban szövetséget kötött a Földdel. Így szólt az Úr: „Ívemet a felhőkbe helyezem, és ez lesz […]

A két szövetség

Az új szövetség szolgái „Nem mintha magunktól alkalmasak lennénk arra, hogy saját magunk eldöntsünk dolgokat. Ellenkezőleg: a mi alkalmas voltunk Istentől van, aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.” 2Korinthus 3:5-6 „Amikor újról [új szövetségről] beszél, elavulttá […]

A keresztény és a törvény

Szükséges-e a keresztényeknek megtartaniuk a törvény követelményeit? Pál apostol világos választ ad erre a kérdésre a Galatákhoz írt levelében: „Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.” Galata 5:6 Más szóval, nincs előnye sem a körülmetélkedésnek, sem a körülmetéletlenségnek; ez lényegtelen kérdés. Egyik állapot sem […]