A keresztény és a törvény

Szükséges-e a keresztényeknek megtartaniuk a törvény követelményeit? Pál apostol világos választ ad erre a kérdésre a Galatákhoz írt levelében: „Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.” Galata 5:6 Más szóval, nincs előnye sem a körülmetélkedésnek, sem a körülmetéletlenségnek; ez lényegtelen kérdés. Egyik állapot sem […]