Az írott ige jelentősége

A történelem folyamán mindig voltak mozgalmak, amelyek azt az igazságot hangsúlyozták, hogy az üdvösség Krisztusban, és csakis Krisztusban van. Hangjukat leggyakrabban olyan vallási rendszerek ellen emelték fel, amelyek az emberit helyezik a középpontba: az emberi cselekedeteket, az emberi szabályokat és az emberi rendelkezéseket. Az egyik legkiemelkedőbb mozgalom ebben a kategóriában a tizenhatodik századi reformáció volt. […]

A kereszt jelentése

„Tőlem pedig távol legyen, hogy dicsekedjem, hacsak nem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által számomra megfeszíttetett a világ, és én is a világ számára.” Galata 6:14 Ebben a versben Pál arról beszél, hogy semmi másban nem akar dicsekedni, csakis Krisztus keresztjében. De mit ért a kereszt alatt? Mit akar ezzel mondani? A fából […]

Önátadás

Önátadás nélkül nincs sem igaz megtérés, sem megújulás, sem újjászületés. A hit valóban kulcsfontosságú, de ahol nincs Krisztus felé önátadás, ott valódi hitről sem beszélhetünk. Az önátadás nélküli hitvallás hazug csalás. „Ha valaki hozzám jön, és meg nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fiútestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem […]