A kereszt jelentése

„Tőlem pedig távol legyen, hogy dicsekedjem, hacsak nem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által számomra megfeszíttetett a világ, és én is a világ számára.” Galata 6:14 Ebben a versben Pál arról beszél, hogy semmi másban nem akar dicsekedni, csakis Krisztus keresztjében. De mit ért a kereszt alatt? Mit akar ezzel mondani? A fából […]