A mi nyugodalmunk

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” Máté 11:28-30 Jézus ezen szavai sok jó szándékú – de az […]

Egy élet munkája

Mi a megszentelődés? A népszerű elképzelés szerint a megszentelődés az a folyamat, ami által alkalmassá válunk a mennyre. Ezt a folyamatot általában úgy értelmezik, hogy lépésről lépésre egyre szentebbé és Krisztushoz hasonlóbbá válunk, míg végül teljesen olyanok nem leszünk, mint Ő. Azonban érdemes megfigyelni, hogy a Biblia más jelentésben beszél a megszentelődésről – szinte minden […]