I. Kicsoda Isten?

Hány Isten van? Csak egy Isten van. Ez egy egyértelmű bibliai igazság. Ezt mind az Ó- mind az Újszövetség félreérthetetlenül kijelenti (5Mózes 6:4; Márk 12:29). Mindaz, aki a Bibliát legfelsőbb tekintélynek tartja, elismeri ezt az igazságot. A Biblia ragaszkodása az egyistenhithez megköveteli, hogy Istent egy egyes számú „Ő”-nek tekintsük. Csak egy van belőle. Pál kijelentette: […]