III. Krisztus istensége

Jézus Krisztus valóban Isten? A Szentírás az „Isten” szót az igaz Istennel kapcsolatosan kétféleképpen alkalmazza. A világegyetem Legfelsőbb Lényének a neve, Aki mindenki más felett áll tekintélyben, és minden dolog forrása. Az istenség (az isteni létforma/természet) jellemzőire és tulajdonságaira utalóan használja. Amikor az „Isten” szót a világegyetem Legfelsőbb Lényére utaló címként használja, akkor hány Lényre […]