V. Hol van a harmadik személy?

Isten szavát tanulmányozva néha olyan szövegrészekkel találkozunk, amelyek ellentmondásosnak vagy ellentétesnek látszanak. Egy példa erre az a két kijelentés, amit Pál és Jakab tett a megigazulásról. Pál így szól: „… az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.” Róma 3:28 Jakab viszont azt mondja: „… cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán […]