VI. A Szentháromság-tan gyökerei

A Szentháromság-tan mindig is heves viták és ádáz küzdelmek témája volt – a keresztény hitbe való bevezetésének pillanatától kezdve. Ma, sok évszázaddal később sem változott a helyzet. Most is sok vitát és megoszlást kelt ez a tantétel, ami védelmezői szerint „nagy titok”. A Szentháromság eszméje valamikor a Krisztus halála utáni első négy évszázad során lopakodott […]