IX. Ellenvetések és válaszok

1. ellenvetés: 1Mózes 1:2 Bibliavers: A föld pedig kietlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, és Isten Lelke lebegett a vizek felett. Ellenvetés: A Szent Lélek jelen volt a teremtésnél; ezért ugyanolyan különálló személynek kell lennie, mint amilyen az Atya és a Fiú. Válasz: A fenti bibliaversre alapozva egyesek azt állítják, hogy a […]

VII. Ki a Szent Lélek?

Az előző leckében megállapítottuk, hogy Isten Lelke az Ő saját értelme, élete, jelenléte és személye. Ebben a tanulmányban megvizsgáljuk a Lélek származását és személyazonosságát. 1. Mit ígért Jézus, mielőtt elment? János 14:16-17. 26 És én kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ […]

VI. Isten Lelke és az ember lelke

1. Kinek a képmására lett teremtve az ember? 1Mózes 1:26 Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. 2. Kihez beszélt Isten? Van rajta kívül más isteni lény is, aki az Ő képmása? A Biblia szerint Krisztus az egyetlen lény Istenen kívül, aki az Ő képmásával rendelkezik: 2Korinthus 4:4 Akikben e világ […]

V. Az Atya és a Fiú egyenlősége

Megállapítottuk, hogy Jézus Isten Fia, mert az Atyától származott/született az örökkévalóság napjaiban. 1. Egyenlő az Atya és a Fiú? Filippi 2:6 Aki amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Istennel egyenlő. Ebben a tanulmányban azt a kérdést vizsgáljuk meg az Írásokból, mi az alapja az Atya és a Fiú egyenlőségének. 2. Mit örökölt […]

IV. Ki Jézus?

1. Kinek mondta magát Jézus? János 10:36 Arról mondjátok-e ti, hogy káromlást szól, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba, mivelhogy azt mondtam: az Isten Fia vagyok? 2. Mit mondott az Atya Isten Jézus személyazonosságával kapcsolatosan? Máté 3:16-17 Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme, megnyílt neki a menny, és látta, amint […]

III. Az Atya Isten mindenek felett való uralma

Mit mond a Biblia az Atya mindenek felett való uralmáról? Íme néhány tény az Atya Istenről, ami fényt vet a témára: 1. Az Atya minden létező dolog legvégső Forrása 1Korinthus 8:6 Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és mi is érte vagyunk, és egy Urunk, Jézus Krisztus, aki által van […]

II. Ki a Biblia Istene?

1. Az Ószövetség szerint hány Isten van? 5Mózes 6:4 Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! (Károli) 5Mózes 4:35 Csak te láthattad ezeket, hogy megtudd: az ÚR az Isten, és nincsen más rajta kívül! Jeremiás 10:10 De az ÚR valóságos Isten, élő Isten ő, örökkévaló Király. Haragja előtt megrendül a föld, és a […]

I. Fontos és megérthető

1. Elégedett Isten, amikor népe nem ismeri Őt? Hóseás 4:1 Halljátok meg az ÚR beszédét, Izráel fiai, mert pere van az ÚRnak a föld lakóival, mert nincs igazság, nincs szeretet és nincs istenismeret a földön. 2. Mi az ember legfőbb dolga? Prédikátor 12:15 Mindezt hallva ez a dolgok summája: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, […]

Az Istenség

Visszatekintve az egyháztörténelemben azt látjuk, hogy az „Istenség” kérdése körül szinte a második-harmadik század óta állandó viták vannak. Egyistenhitet vagy többistenhitet tanít a Biblia?

Mit mond a Biblia arról, hogy kicsoda Isten? A következő tanulmányban megvizsgáljuk az Írásokat, hogy valójában mit is mond maga a Biblia az Atyáról, a Fiúról és a Szent Lélekről.

Az Ige azt tanácsolja:

„Igyekezz kipróbált munkásként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent, és helyesen hasogatja az igazság beszédét.” 2Timóteus 2:15

Ez lesz a mottónk a tanulmány során.