I. Fontos és megérthető

1. Elégedett Isten, amikor népe nem ismeri Őt? Hóseás 4:1 Halljátok meg az ÚR beszédét, Izráel fiai, mert pere van az ÚRnak a föld lakóival, mert nincs igazság, nincs szeretet és nincs istenismeret a földön. 2. Mi az ember legfőbb dolga? Prédikátor 12:15 Mindezt hallva ez a dolgok summája: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, […]