6. rész – Melkisédek és a lévita papság

Isten esküvése Az előző szakaszban láthattuk, hogy az ígéreteket kitartó hit által lehet elnyerni. A „népek atyja”, Ábrahám – akinek követői lehetünk – szintén ilyen kitartó hittel tekintett az Istentől kapott ígérete felé: „Mert Isten, amikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt: Bizony megáldalak téged, és bizony megsokasítlak téged. […]