Bevezetés a Zsidókhoz írt levélhez

Az Újszövetség kétségkívül egyik legkevésbé ismert gyöngyszeme a Zsidókhoz írt levél. Nagyon kevés keresztény foglalkozik ezzel a remekművel, így jó magyarázatokban is hiányt szenvedünk. Bár a levél tartalmaz néhány gyakran idézett mondatot, üzenete feszes logikát követ, számos ószövetségi alapismeretre épít, ezért sokan visszariadnak komolyabb tanulmányozásától. Pedig a levél igazi értéke akkor mutatkozik meg, ha összefüggéseiben […]