Zsidókhoz írt levél – a Melkisédek-forradalom

A zsidók évszázadokon át a Mózes által közvetített törvényrendszer irányítása alatt éltek, és a levél arról szól, hogy ez a rendszer alapjaiban változott meg Krisztus eljövetelével. Ezt az üzenetet az első századi zsidó vallásról áttért keresztények nem tudták teljes mértékben befogadni, de ami ennél is szomorúbb, hogy a kereszténység jelentős része a mai napig nem értette meg ennek a rendszerváltásnak a valódi jelentőségét. A Zsidókhoz írt levél üzenete ma is legalább annyira forradalmi az általános keresztény gondolkodásmódhoz képest, mint annak idején.

PDF letöltése

Írta: Sánta János

A mű eredeti címe:

Oldalszám:

Kiadás éve: 2022

Tartalomjegyzék

Bevezetés a Zsidókhoz írt levélhez
1. rész – Isten egyszülött Fia
2. rész – Krisztus, az Emberfia
3. rész – A hit nyugodalma
4. rész – Ízelítő a melkisédeki tanításból
5. rész – Visszafejlődés vagy növekedés
6. rész – Melkisédek és a lévita papság
7. rész – Árnyék és valóság
8. rész – Kétféle szolgálat
9. rész – Az új szövetség áldásai
10. rész – Nincs visszaút!
11. rész – A hithősök és az ígéret
12. rész – Sion vagy Sínai?
13. rész – Gyakorlati kereszténység