Láthatatlan valóság Az igazi megismerés útja

A bibliai hit egyik alapvető meghatározását találjuk a Zsidókhoz írt levélben:

„A hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés.”Zsidók 11:3

A látható dolgok tényként való elfogadásához nincs szükség reménységre, csak „józan paraszti észre”. A reménység és a hit a jelenleg nem látható, érzékszerveinkkel fel nem fogható dolgokra irányul (Róma 8:24). A „hiszem, ha látom” gondolkodás ellentétben áll a bibliai hittel. Isten az Ő kegyelméből olykor látható bizonyítékokat is ad, hogy eloszlassa kételyeinket, de ez nem előfeltétele a hitnek.

A nem látott dolgok

Isten minden embert szeret, ebben az életben mégis azok kerülhetnek legközelebb Hozzá, akik látható bizonyítékok nélkül is hisznek:

„Jézus pedig így válaszolt: Mivel láttál engem, hittél; boldogok, akik nem látnak és hisznek.”János 20:29

A „nem látott dolgok”, amire a hit irányul, nem az emberi fantázia termékei. Jelenleg nem látjuk Istent, és testi érzékszerveinkkel nincs hozzáférésünk a mennyei világhoz, ahol Ő lakik. Isten és a menny mégsem az emberi képzelet szüleménye, hanem tőlünk függetlenül létező valóság. Amikor ez a láthatatlan világ az ember számára érzékekkel felfogható módon megnyilvánul, azt csodának vagy természetfeletti jelenségnek nevezzük. A csodákat azonban nem mi hozzuk létre. A hit csak megragadja és áthozza a mi világunkba azt, ami Isten világában már valóság.

Hit Isten Igéjében

A hitnek most csak az egyik – és egyben legfontosabb – forrását szeretném kiemelni. A Bibliából tudjuk, hogy Isten a szavával teremtette a világot. Isten Igéjében teremtő erő van, ami látható módon véghezviszi, amit mond. Ezért az Isten szavára építő hit mindig működik:

„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.”Róma 10:17, Károli

Isten Igéje olyan igazságokról beszél, amelyeket nem tudunk tudományos módszerekkel ellenőrizni. Nem tudunk felmenni a mennybe, hogy megbizonyosodjunk, Krisztus valóban feltámadt és az Isten jobbjára ült. Azt sem tudjuk műszerekkel igazolni, hogy Ő valóban kitöltötte Szent Lelkét, és új, győztes életet ad a bűnös embereknek. Ezeket a láthatatlan valóságokat egyedül Isten Igéje alapján fogadhatjuk el tényként (Róma 10:6-8).

Az igazi hit Isten jellemének ismeretéből fakad. Mivel a Teremtő Isten szavahihető is, amit Ő kijelent vagy megígér, azt nemcsak megteheti, hanem meg is teszi. Ha szól, az úgy van. Amint ezt megértjük és hiszünk Benne, Igéje bennünk is megteremti, amit mond.

Igazi megismerés

A Bibliában újra és újra olyan kijelentésekkel találkozunk, amelyek lehetetlenségek a mi világunkban. A Vörös-tenger kettéválasztása (2Mózes 14) szinte gyerekjátéknak tűnik ahhoz képest, hogy egy önző ember teljesen bűn nélkül éljen (1János 3:6,9). Azok számára, akik nem ismerik Isten Igéjének erejét, ezek a dolgok értelmetlen ostobaságnak tűnnek:

„A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert bolondságok neki, nem képes megérteni sem, mivel azt lelki módon kell megítélni.”
1Korinthus 2:14

Sok ember azért utasítja el a Bibliát, mert kijelentései nem „racionálisak”, nem egyeznek a „józan ésszel”. Ha csak az általunk érzékelhető világot vesszük számításba, a Szentírásban olvasható kijelentések tényleg valószerűtlenek. Aki viszont bizalmat szavaz Istennek, azt a Szent Lélek elvezeti az igazság ismeretére:

Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.”
Zsidók 11:3

A modern tudomány által felkínált tudás nagyon korlátos ahhoz képest, hogy a hívő ember lehetőségei végtelenek. Valójában Isten Igéje az igazi megismerés egyetlen biztos alapja, mert nemcsak a látható dolgokat tudja leírni, hanem újat is képes teremteni! Hála az Úrnak az Ő Igéjéért! ■

Sánta János

Feliratkozás
Visszajelzés
guest

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments