Mozgás és lélek II. Lelki egészség

A világ zaja

Mi a lélek?

Azt hiszem, mindannyian komolyan zavarba jönnénk, ha pontosan meg akarnánk mondani, mi is valójában a lelkünk. Ugyanakkor ahhoz, hogy jobban megértsük működését, szükséges foglalkoznunk ezzel a kérdéssel.

A Bibliában sok helyen a szív és a lélek váltófogalom, és az ember legbelsőbb lényét jelöli:

„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Példabeszédek 4:23

A lelkünk valójában az életünk, az igazi karakterünk és jellemünk. Ez érzelmi és értelmi működésünk mozgatórugója; ebbe vésődnek bele tapasztalataink és ismereteink. Más szóval ez az a részünk, ami egyedi személyiségekké tesz bennünket.

Lelki működés

A lélek működése sokkal finomabb, bonyolultabb dolog, mint egy egyszerű fizikai tevékenység. Igaz, hogy a lelki folyamatokat fizikai, biokémiai síkon is lehet elemezni, ebben a cikkben azonban nem erről az oldalról közelítjük meg ezt a témát.

A lelki tevékenység összetett folyamat, amire rengeteg tényező hatással van: érzelmek-indulatok, értelmi-szellemi jellegű ismeretek és tapasztalatok, külső és belső ingerek stb. Összegezve azt mondhatjuk, hogy lelki működésünket tulajdonképpen minden létező hatás befolyásolja, amit csak képesek vagyunk érzékelni.

Tény, hogy folyamatos és elválaszthatatlan kölcsönhatás van testi létünk és lelki működésünk között. Emberi lelkünk van, kötődünk a földi körülményeinkhez, korlátainkhoz, esendőségeinkhez.

Mennyiben más Isten Lelke?

Ahogyan az ember lelke saját személyiségének hordozója, úgy Isten Lelke is voltaképpen az Ő személyisége és élete; Isten saját jelleme, karaktere. Isten Lelke ugyanúgy része az Ő lényének, ahogyan az ember sem választható el a saját lelkétől. Isten önnön képmására alkotta az embert, és ez magában foglalja azt is, hogy az ember lelke hasonlóan működik, mint Isten Lelke.

Ugyanakkor a Biblia szerint Isten alapvetően Lélek (János 4:24), és ezért nem kötik a test korlátai, hanem képes egyszerre mindenütt jelen lenni. Továbbá Isten Lelke tökéletes, szent, tiszta, mentes minden szennytől. Ezek a tulajdonságok és képességek csak Isten Lelkére jellemzőek.

Van viszont még egy fontos hasonlóság:

„…mert a Lélek mindent vizsgál, még az Isten mélységeit is. Mert ki ismeri az emberek közül az ember gondolatait, ha nem ha az ember lelke, amely őbenne van? Ugyanígy az Isten gondolatait sem ismeri senki, csak az Isten Lelke.” 1Korinthus 2:10b-11

Tehát a lélek feladata az önvizsgálat, önkontroll, önellenőrzés is. Ezért fontos többek között – a Példabeszédek szerint –, hogy megőrizzük lelkünk egészségét, hiszen ez életünk forrása.

Amire nincs szükség

Lelkünknek nincs szüksége félelemre, szorongásra, negatív feszültségre, zajra stb. – vagyis olyan külső és belső zavaró tényezőkre, amelyek agyunkat, idegrendszerünket izgatják és állandó készenléti állapotban tartják, de megnyugvást, békességet, örömet nem nyújtanak.

Stressz

Ha megvizsgáljuk modern világunkat, szinte csak lelkünket gyötrő és fárasztó hatásokat fedezhetünk fel a napi életünkben: az utcák zaja, rohanás, stressz, embertársaink okozta feszültségek, szorongás, félelmek, kisebbségi érzések, a versenyszellem okozta állandó készenléti állapot, alvászavarok, idegi kimerültség… Oldalakon át lehetne sorolni a sok-sok negatív hatást, ami hosszú távon tönkre teszi lelkünket, lelki egészségünket.

Sajnos sok családban otthon sem jobb a helyzet: a házastársi, ill. a szülő-gyermek kapcsolatok szintén nem harmonikusak. Általánosságban az emberi kapcsolatok alig-alig működnek valahogy. Nem csoda, hogy sokan pokolnak tartják egész életüket, és valóságos vesszőfutásként, kínszenvedésként élik meg. Nap nap után ugyanaz a mókuskerék, tekerik, tekerik megállás nélkül, amíg le nem robbannak lelkileg és fizikailag. Ez nem élet így, Isten nem ilyen létre teremtett minket!

Amire szükség van

Mindenekelőtt szükségünk van egy biztos lelki alapra, ahova mindig vissza tudunk térni, ha kibillen az egyensúlyunk. Erős belső lelki békesség, harmónia, félelem és szorongás nélküli belső szeretet, bizalom, az előttünk álló kihívásokkal szembeni pozitív várakozás – ezek jellemzik az emberi lélek rendeltetésszerű működését.

Fordulj Jézushoz

Hit és bizalom nélkül nem tud egészségesen működni a lelkünk. Meg kell tudnunk bízni Valakiben, aki mindenek felett szeret bennünket, Aki gondoskodik rólunk, Aki soha nem feledkezik el a szükségleteinkről, Akihez bajban és örömben egyaránt fordulhatunk. Akit éjjel-nappal, szünet nélkül zaklathatunk minden problémánkkal, és Aki sohasem fáradt meghallgatni minket.

Isten az a csodálatos személy, akire szükségünk van! Egyedül Ő képes megnyugtatni bennünket, kisimítani az összegyűrődött idegeinket, kibogozni életünk már-már teljesen összekuszálódott szálait. Isten az, akire nyugodtan ráhagyhatjuk ügyeink intézését és megoldását, mert Ő mindenható, mindentudó és végtelen szeretettel gondoskodik minden szükségletünkről. Isten megbocsátó, hosszan tűrő és kegyelmes; tökéletesen ismer bennünket, gyermekeit, és mindnyájunkról személyre szabottan visel gondot.

Mit tehetünk a lelki boldogságért?

Nem tehetünk arról, hova születtünk, és arról sem, milyen világ és hétköznapi valóság vesz körül bennünket. A külvilág nyilván nem fog alkalmazkodni hozzánk, egyes emberekhez, ezért fel kell ismernünk, hogy küzdenünk, harcolnunk kell a lelki egészségünkért és boldogságunkért.

Szinte állandóan döntési, mérlegelési helyzetben vagyunk: tegyem vagy ne tegyem; helyes vagy nem helyes. Ezzel egy időben sokszor a saját gondolatainkban is rendet kell tenni.

Isten készségesen tanít bennünket a Biblián keresztül, de az Ő kezében taneszközzé válik minden körülmény is, amibe beleenged bennünket. Ha figyelünk Istenre, sokat tanulhatunk a Vele való tapasztalatból is, ahogyan bánik velünk életünk során.

Keressük a csendet, a békességet, a szelíd, lelki együttlétet, kettesben Istennel! Kutassuk és értelmezzük Isten szavát a Bibliából, ami oktat, megnyugtat, felüdít, és bizalommal tölt el! Isten feltétel nélkül és őszintén szeret minket egyénileg, és ennek állandóan tudatában kell lennünk. Beszélgessünk a Mindenhatóval, tisztelettel mondjunk el neki mindent, ami csak foglalkoztat minket, legyünk Istennel bensőséges baráti kapcsolatban, és adjunk hálát nagy szeretetéért.

Legyünk teljesen biztosak abban, hogy Isten feltétel nélkül elfogad bennünket, és azt kéri, hogy bízzunk meg Benne. Ugyanígy válogatás nélkül fogadjuk el mi is embertársainkat, szeretve, segítve őket.

Személyes tapasztalatom az, hogy szeretet-alap nélkül semmilyen kapcsolat nem működik. Mindenkinek szüksége van alapvető bizalomra és elfogadó szeretetre, enélkül bizonytalanná válik és kétségei lesznek.

Viselkedés a külvilággal szemben

A világ zaja

Érdemes alaposan megválogatnunk, mit engedünk be a lelkünkbe. A szemünkön, fülünkön keresztül hihetetlen mennyiségű információ árasztja el agyunkat, idegrendszerünket, és ezzel természetesen a lelkünket is. Mivel világunk nem Isten Igéje szerint működik, rengeteg haszontalan és fölösleges dologgal találkozunk, így lelkünk békességét és tisztaságát csak komoly küzdelem árán tudjuk megőrizni. Igazi békét és harmóniát csak Istennél találhatunk, személyesen csak Nála!

Ha vannak olyan szokások életünkben, amelyek akadályozzák az Istennel való kapcsolatunkat, változtassunk ezen! Amennyire rajtunk áll, iktassunk ki minden zavaró tényezőt! Isten Igéje segít eldönteni, mi helyes vagy helytelen, jó vagy rossz. Szívünket és értelmünket neveljük arra, hogy Isten személyes jelenlétében érezzük magunkat. Így tett Énók is 365 éven keresztül, míg végül Isten magához ragadta a mennybe.

A lelki munka személyes

Ez egyéni munka, Isten személyesen tanít minket. Nincs senki másnak ugyanolyan élete, küldetése, mint nekem. Nekem magamnak kell a saját lelkemet megőrizni, és magasztos célok érdekében megtisztítani. Pál apostol ezzel kapcsolatos tanácsa ma is nagyon aktuális:

„Továbbá, testvéreim, azokról gondolkozzatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik szeretetreméltók, amik jó hírűek, ha van valami erényes, és ha van valami dicséretes.” Filippi 4:8

„A bortól meg ne részegedjetek, mert abban züllöttség van, hanem teljesedjetek be Lélekkel, beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben és lelki énekekben; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, mindenkor mindenért hálát adva a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának.” Efézus 5:18-20

Bibliaolvasás és a tanultakon, olvasottakon való elmélkedés, gondolkodás; Istent dicsőítő ének és zene, beszélgetés, ima. Gyönyörködhetünk Isten teremtett munkájában a természetben, de felfedezhetjük Isten kegyelmét, gondoskodó szeretetét életünk eseményeiben, emberi kapcsolatainkban is. Az Isten iránti hála kifejezése elűz minden negatív gondolatot és csüggedést.

Az örökkévalóság íze

Békesség, harmónia, tartós lelki öröm, reménykedő és szeretni tudó lelkület csak Isten által lehetséges. Isten végső célja, hogy az újjáteremtett Földön Vele együtt élhessünk örök és végtelen boldogságban. Ezt a boldogságot azonban már most is megízlelhetjük a Vele való közösség által.

Ha igazán megismerjük és megtapasztaljuk Isten jóságát, teljesen megváltozik az életünk. Nem félünk, nem szorongunk, nem aggódunk többé. Tudjuk, hogy Atyánk mellettünk áll. Ez az igazi gyógyír mindenre, lelki és testi bajra egyaránt – minden ember számára. ■

Élő Zsolt

Feliratkozás
Visszajelzés
guest

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments