Szövetségzavar Krisztus nem elég?

Sok keresztény nagyon félreérti a két szövetséget. A téves elképzelések mind azon a feltételezésen alapulnak, mely szerint a szövetségek középpontjában a törvény áll. Ez nagyon messze áll attól az igazságtól, amelyet Isten igéje kijelent. Az igazság az, hogy a középpontban Jézus áll, a szövetségek Róla szólnak.

A törvény mint főszereplő

E téves elképzelés szerint Isten be akarta tartatni törvényeit az emberrel, ezért parancsolta meg nekik, hogy tartsák meg, és ezért ígérte meg, hogy ha megtartják, akkor megáldja őket, és örök életet ad nekik. Csakhogy, mivel az ember nem tartotta meg az alku rá eső részét, Isten megígérte, hogy ad neki egy új szövetséget – ami tulajdonképpen nem is új, hanem valójában ugyanaz a szövetség. Egy különbség van csupán: mivel Isten most már félreérthetetlenül kinyilvánította szeretetét azáltal, hogy halálra adta Fiát, ezért most, akiket megérint ez a szeretet, hálából meg fogják tartani a parancsolatokat, és így részeseivé válnak a szövetségnek.

Világos tehát, hogy a hangsúly a törvényen van, amely a szövetségek célja és értelme, a legfőbb dolog. Ez a megközelítés több tévedést is magában hordoz. Vajon az Újszövetség előítéletek nélküli olvasása nyomán el lehet jutni ezekre a következtetésekre?!

Azt is vegyük észre, hogy ezen tanítás szerint Jézus csak azért jött el, hogy tanítson, és valamit bizonyítson halálával. Jézus nem hozott több erőt, nem hozott új életet, nem hozott újjászületést. Jézus nem hozta el Isten királyságát, és az új szövetséget sem, mivel – e tanítás szerint – mindezek a dolgok már elérhetőek voltak az Ószövetség idején is, mielőtt Jézus eljött volna! Ez nagyon távol áll az igazságtól.

Az elérhető legjobb

A Biblia azonban mást állít. A szövetség az Isten által meghatározott feltételrendszer, amely alapot teremt a közte és népe közötti kapcsolatra. Ugyanis az Isten és ember közötti probléma mindig is a megszakadt kapcsolat volt. Az ó szövetség keretein belül valóban Isten jelölte ki az ember számára, hogy a törvényen keresztül lehet kapcsolatban Vele. Ez egy ideiglenes út volt, amelyen az ember Istenhez járulhatott, áldásait keresve. Nem kínált üdvösséget; nem egy Atya-fiú családi kapcsolat volt, hanem szolgák és rabszolgák viszonya urukhoz.

Az Istennel való megbékélés soha nem volt lehetséges ezen rendszer által, azonban Isten ideiglenesen mégis felvette az emberrel a kapcsolatot ezen a módon – hogy legalább részlegesen kapcsolata lehessen népével. Nem ez volt a mindenkori legjobb, de amíg el nem jött „az igazi”, addig ez volt az elérhető legjobb.

Istennel csak egyféleképpen lehet megbékélni, mégpedig azon az úton, amit Isten ad – az Ő ajándéka által. A törvény, ill. az egész ó szövetség azért adatott, hogy az ember ráébredjen reménytelen voltára, és arra, hogy Isten tulajdon életére van szüksége. Az volt a célja, hogy Krisztushoz vezessen.

Az ó szövetség nem maga a valóság, nem „az igazi” volt. Csak jelképezte az igazi szövetséget, amely később, Krisztus eljövetelekor lépett életbe. Csupán egy taneszköz volt, amely egy nagyobb valóságra mutatott előre. Nem a törvény volt ez a valóság, hanem Jézus Krisztus! Soha nem a törvény volt a lényeg – a törvény csak útjelző, a lényeg mindig is Krisztus volt! Ézsaiás kijelentése nagyon világos:

„Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává.”

Ézsaiás 42:6; Károli

A kapcsolat helyreállítása

Jézus maga Isten élő szövetsége. Jézus az útja az Isten és ember közötti kapcsolat helyreállításának. Amint befogadjuk Krisztust, a kapcsolat helyreáll, és ez független a törvény megtartásától – egyedül Krisztus befogadásán múlik. Nem a törvénytartás tehát a lényeg, hanem Krisztus, a mi igazságunk. Nem az a cél, hogy a törvény be legyen tartva, hanem hogy az Istennel való kapcsolat helyreálljon. Ez a lényeg, nem más.

Amikor Krisztusban vagyunk, akkor a törvénnyel összhangban élünk, mégsem ez a szövetség lényege. Azért élünk a törvénnyel összhangban, mert a törvény jó, Isten is jó, és Krisztus bennünk lakozó élete is jó. A törvény megtartása csak egy mellékterméke annak az életnek, amit kapunk, nem a végcélja. Ha Krisztust megtaláltuk, célba érkeztünk – megtaláltunk az élet értelmét és célját. Jézus az út, az igazság és az élet – nem a törvény.

„Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.”

János 1:17

Természetesen a törvény jó, és nem lett eltörölve – ezt más írásaimban világosan feltártam. Azonban újra hangsúlyozom: nem a törvény a lényeg. A lényeg az ember Istennel való kapcsolata, e kapcsolat helyreállításának útja pedig Jézus, nem a törvény. Ez mondanivalóm lényege. A törvényt nem szabad Krisztus helyére állítani – arra a helyre, amely csak Őt illeti meg. ■

David Clayton

Feliratkozás
Visszajelzés
guest

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments