Isten népének megmérése A rostálás üzenete

Az emberek többsége érdeklődéssel fordul a próféciák és jövendölések felé, vallási irányultságtól függetlenül. Ezen érdeklődés hátterében azonban legtöbbször nem a gyermeki kíváncsiság áll, hanem sokkal inkább a jövőtől való félelem. Mindnyájan szeretnénk biztonságban lenni, a jövő bizonytalansága azonban aláássa ezt a biztonságérzetet. Tudat alatt mégis azt gondoljuk, hogy már az is ad egyfajta biztonságérzetet, ha […]

Az adventhagyaték A nagy adventmozgalom mérföldkövei

Jelenések könyve 10. fejezete a XIX. századi nagy adventmozgalom tapasztalatát írja le, és Isten ennek a mozgalomnak a szellemi örököseit bízza meg az utolsó evangéliumhirdetés feladatával. Azok számára, akik Isten oldalán szeretnének részt venni a földi történelem záró eseményeiben, létfontosságú megérteni, mit akart Isten ezen a mozgalmon keresztül gyermekeinek megtanítani. Ebben a tanulmányban olyan bibliai […]

A nyitott könyvecske Egy megjövendölt mozgalom

Az utolsó csapások idején soha nem látott pusztulás zúdul a világra. Mégsem a totális világháború lesz a legszörnyűbb fejlemény, hanem sokkal inkább az a teljes egység, amely Sátán legnagyobb szemfényvesztése során jön létre. Isten maradék népét veszik célba, és elhatározzák teljes kiirtásukat. A hatodik trombita azonban szándékosan megszakítja ezt az eseménysort. Isten ugyanis nem a […]