Isten népének megmérése A rostálás üzenete

Az emberek többsége érdeklődéssel fordul a próféciák és jövendölések felé, vallási irányultságtól függetlenül. Ezen érdeklődés hátterében azonban legtöbbször nem a gyermeki kíváncsiság áll, hanem sokkal inkább a jövőtől való félelem. Mindnyájan szeretnénk biztonságban lenni, a jövő bizonytalansága azonban aláássa ezt a biztonságérzetet. Tudat alatt mégis azt gondoljuk, hogy már az is ad egyfajta biztonságérzetet, ha […]