Az élet Krisztusban

Mi az élet? Nincs ember, aki erre a kérdésre válaszolni tudna. Ha mégis akadna valaki, akkor az valószínűleg már maga is hozott volna létre életet. A legtöbb, amit tehetünk, ha körülírjuk tulajdonságait és megnyilvánulási módjait. Ez a kérdés mégis rendkívül fontos, mert a Biblia szerint az ember problémája abban áll, hogy híjával van az életnek. […]

Isten Lelke

„Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette: férfiúvá és asszonnyá teremtette őket.” 1Mózes 1:26,27 Itt azt látjuk, […]

Az emberi lélek

„Micsoda az ember?” – ez a kérdés a kezdetektől foglalkoztatja az emberiséget. Milyen a valódi természete? Nyilvánvaló, hogy az ember messze felülmúlja az állatokat. Képes gondolkodni és érvelni, érezni és érzelmeket táplálni – s ezek a képességek magasan a többi, földi élőlény fölé emelik. Az emberi test vizsgálata során kiderült, hogy fizikai felépítésünket tekintve nem […]

A két Ádám

Sokszor meggondolás és megértés nélkül siklunk át a „Krisztusban” kifejezésen, amit Pál apostol gyakran használ. E mély jelentésű szó többször is megjelenik Pál írásaiban; leggyakrabban az efézusi és a kolosséi levélben. Mi a jelentése és miért fontos megértenünk? Az efézusi levélben ezt olvassuk: „Áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket […]

Az igazságosság természete

A Zsidókhoz írt levélben mondja Pál: „Törekedjetek mindenkivel a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat,” Zsidók 12:14 Minden keresztény tudja, hogy Isten igaz, szent; lénye a bűn ellentéte. Ösztönösen érezzük – akár olvastuk a Bibliát, akár nem –, hogy igaznak kell lennünk annak érdekében, hogy megláthassuk Őt. Az emberek […]

A bűn természete

Mi a bűn? Amikor ezt a kérdést feltesszük, sok keresztény azonnal 1János 3:4-re hivatkozik: „Mindaz, aki bűnt követ el, a törvényt is megszegi, mert a bűn törvényszegés.” 1János 3:4 Ebből teljesen világos, hogy a bűn a törvény megszegése. E meghatározás szerint ahhoz, hogy valaki bűnt kövessen el, meg kell szegnie, át kell hágnia a törvényt. […]