A vízen járás művészete

Az egyik legszokatlanabb tapasztalat, amiben Jézus tanítványai valaha is részesültek, egy sötét éjszaka, a Galileai-tengeren történt. Ahogy kiszolgáltatottan és reménytelenül hánykolódtak a csónakban, egyszer csak megpillantottak a homályban egy rejtélyes alakot, ahogy a víz felszínén lépdelve közeledett hozzájuk. A rémült kiáltozásukra adott válasz azonban megnyugtatta őket, hogy a titokzatos figura nem más, mint Jézus, úgyhogy […]

Hit általi megigazulás

A hit egyik legelgondolkodtatóbb meghatározását a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 1. versében olvashatjuk. Pál így kezdi a hosszú fejezetet: „A hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” Zsidók 11:1 Nem sok ember adna ilyen meghatározást a hitre. A népszerű felfogás valahogy így hangozhat: „A hit tulajdonképpen az, […]